Patronem 46 DH "WIDMO" są Obrońcy Westerplatte- żołnierze, którzy w pierwszych dniach II Wojny Światowej dzielnie stawiali opór Niemcom.

  Do roku 1920 Westerplatte było morskim letniskiem kąpielowym. W roku 1925 na mocy Traktatu Wersalskiego utworzono tam Wojskową Składnice Tranzytową. Stacjonował tam oddział wartowniczy o sile 88 żołnierzy. Początkowo za wartownie i koszary służyły prowizoryczne drewniane budynki. W latach 1933-34 wybudowano cztery wartownie uzbrojone w cekaemy i erkaemy. Z czasem załogę wzmocniono czterema moździerzami, dwoma działami ppanc. i działem piechoty. W 1936 roku wybudowano nowoczesne koszary, a w 1939 r. w obliczu wojny załogę Westerplatte zwiększono do 182 ludzi. Od marca 1939 roku wystawione były na przedpolu wartowni dwie wysunięte placówki: "Prom" i "Przystań".


KOMENDANTAMI WESTERPLATTE BYLI:
-kmdr ppor. Ignacy Szaniawski od 18.01.1926 - 21.06.1926
-kmdr ppor. Borys Mohuczy od 21.06.1926 - 1.05.1927
-kmdr ppor. Józef Czechowicz od 10.06.1927 - 21.01.1931
-kpt. Jan Lityński od 21.01.1931 - 16. 07.1934
-mjr Stefan Fabiszewski od 16.07.1934 - 3.12.1938
-mjr Henryk Sucharski od 3.12.1938 - 7.09.1939


MAJOR HENRYK SUCHARSKI
     Sucharski Henryk urodził się 12 listopada 1898 roku w Gręboszowie jako czwarte dziecko w rodzinie Stanisława Sucharskiego i Agnieszki z domu Bojków. Po ukończeniu dwuletniej szkółki ludowej w rodzinnej wsi i czteroklasowej w Oftinowie, został przyjęty do II Gimnazjum w Tarnowie. Naukę przerwały działania I wojny światowej. Był to okres fascynacji Henryka Piułsudskim i Legionami. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie w 1917 roku, było to możliwe dzięki otrzymaniu przez naszego bohatera stypendium za dobre wyniki w nauce. Następnie został powołany do armii austriackiej i walczył na froncie włoskim.
     Po zakończeniu działań wojennych Henryk Sucharski powrócił do Gręboszowa, by w 1919 roku zaciągnąć się do wojska polskiego. Początkowo skierowano go na Śląsk Cieszyński, a następnie na front wschodni w wojnie polsko-radzieckiej. Sucharski za bohaterstwo w tej wojnie otrzymał Srebrny Krzyż Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyż Zasługi. Pozostał w wojsku i w czasach II Rzeczypospolitej służył w Rembertowie, Czerwonym Borze, Biedrusku i w Brześciu nad Bugiem.      W 1938 roku skierowano Go na Westerplatte - polską placówkę wojskową w Wolnym Mieście Gdańsk.
     Kiedy 1 września 1939 roku o godz. 4.45 salwy z pancernika Schleswik-Holstein oznajmiły światu początek II wojny światowej, Henryk Sucharski wraz z 207 żołnierzami bronił tego polskiego skrawka ziemi w Wolnym Mieście - WESTERPLATTE. Bohatersko przez siedem dni odpierał ataki przeważających sił wroga - poddał się dopiero gdy zabrakło amunicji, aby niepotrzebnie nie narażać życia podległych sobie żołnierzy. Bohaterstwo walczących potwierdził w dniu kapitulacji także niemiecki dowódca gen. Eberhard, który zwracając szablę majorowi Sucharskiemu, uznał w nim honorowego i budzącego respekt przeciwnika.
     Zostaje internowany - po pobytach w jenieckich Oflagach II B w Choszcznie i II D w Borne Sulinowo, pod koniec wojny przeniesiony wraz z obozem w głąb Rzeszy zostaje oswobodzony przez żołnierzy brytyjskich. Major Sucharski otrzymuje przydział do II Korpusu Polskiego stacjonującego we Włoszech- tego, który wsławił się zdobyciem wzgórza i klasztoru Monte Casino.
     Jego stan zdrowia jest zły i po krótkiej chorobie umiera w Neapolu 30 sierpnia 1946 roku. Pogrzeb odbył się 1 września 1946 roku na cmentarzu Casamassima. Ostatnią wolę majora spełniono w 1971 roku, składając urnę z Jego prochami w niszy pod polskim orłem na Westerplatte. W tymże roku, pośmiertnie odznaczono bohaterskiego obrońcę ziemi ojczystej Krzyżem Komandorskim Orderu Virtuti Militari.Generał Friedrich Eberhardt salutuje dowódcy obrony Westerplatte mjr Sucharskiemu w dowód uznania dla męstwa i bohaterskiej postawy załogi Westerplatte i zezwala mu zatrzymać przyboczną oficerską szablę.UMOCNIENIA I FORTYFIKACJE NA WESTERPLATTE
- mur z czerwonej cegły - zgodnie z decyzją Rady Ligi Narodów z dnia 22.10.1925 roku pd.-wsch. oraz pd.-zach. część powinna być otoczona płotem lub murem z cegły
- basen amunicyjny - wybudowany po wsch. stronie ujścia Martwej Wisły z nabrzeżem o długości 600 m był najważniejszym obiektem
- studnia artezyjska - źródło słodkiej wody wybudowane na początku 1926 r.
- dźwigi elektryczne pełno portowe - po obu stronach basenu zainstalowano siedem tego typu urządzeń
- magazyny i schrony na broń i amunicje - wybudowano trzy magazyny i 19 schronów amunicyjnych, które posiadały osobne tory i bocznice kolejowe. Ich budowę zakończono w listopadzie 1926 r.
- elektrownia - podstawowym dostawcą energii na Składnicę była Elektrownia Gdańska, drugie źródło stanowiła własna elektrownia oddana do eksploatacji w kwietniu 1928 r.
- sieć łączności i alarmowania - jesienią 1927 r. zamontowano siec telefoniczną i sieć dzwonków alarmowych rozmieszczonych w 9 newralgicznych punktach Składnicy
- sieć linii kolejowej - zaprojektowane w sierpniu 1924 r. tory kolejowe miały potrójne rozgałęzienia
- wartownie - cztery wartownie to małe budynki o grubości ścian do 35 cm, z piwnicami o konstrukcji żelbetowej, piąta była piwnicą w willi podoficerskiej a szóstą utworzono w gmachu nowo wybudowanych koszar
- koszary - trzykondygnacyjny budynek ulokowany w centrum półwyspu, zbudowany w kształcie nieregularnej litery T, ściany niektórych pomieszczeń były z żelbetu o grubości 40-60 cm.

WYPOSAŻENIE ZAŁOGI
- cztery moździerze 81 mm
- dwa działka ppanc. 37 mm
- jedno działo piechoty 75 mm
- 16 ckm
- 17 rkm
- 8 lkm
- 160 karabinów
- 40 pistoletów
- ok. 1000 granatów

Atak na Westerplatte
BITWA O WESTERPLATTE 1-7 września 1939


Pancernik Schlezwig- Holstein

1 września Rankiem o 4.45 pancernik "Schleswig- Holstein" rozpoczął ostrzał Westerplatte. Równocześnie załogę zaatakowała kompania SS "Danziger- Heimwehr" i kompania piechoty morskiej z pancernika. Zniszczone zostało jedyne działo, padają pierwsi zabici. O godz. 9.20, 14.00 i 19.00 ruszają kolejne natarcia poprzedzone ostrzałem artyleryjskim z Brzeźna i Wisłoujścia. Straty: 4 zabitych, szereg rannych.

2 września O godz. 5.00 i 11.00 ruszają natarcia odparte silnym krzyżowym ogniem wartowni. Od 17.30 zaczyna się nalot niemieckich samolotów nurkujących. Zniszczona zostaje wartownia nr 5 z załogą. O godz. 20.30 i 23.00 ruszają kolejne ataki odparte jak poprzednie. Straty: 8 zabitych i kilku rannych.

3 września O godz. 7.00 rozpoczyna się natarcie odparte przez Polaków. Ok. 15.00 poprzedzone ogniem artylerii następują kolejne natarcia. W nocy po ciężkich walkach odparto atak na wartownie 1 i 2. Nastąpiła nieudana próba desantu w basenie amunicyjnym. Straty: kilku rannych

4 września Od rana silny ogień artylerii uszkadza wartownie nr 1. Ok. 17.00 rusza natarcie piechoty. Przez noc liczne wypady Niemców na punkty obrony.

5 września O godz. 5.00 rusza silne natarcie odparte dopiero po czterech i pół godzinach walki. Kolejne natarcia o 10.00 i 17.00. W nocy działalność patroli niemieckich. Straty: 1 zabity i wielu rannych.

6 września Około 4.30 ruszył pierwszy atak, poprzedzony silnym ostrzałem artylerii, odparty przez załogę Składnicy. Kolejne dwa ataki również odparto. Ok. godz. 22.00 przeprowadzono próbę podpalenia lasu przy pomocy cysterny z ropą. Ostrzał z ckm i działka ppanc. udaremnia próbę. Straty: liczni ranni.

7 września Rankiem Niemcy ponownie bez skutku próbują podpalić las. O godz. 4.40 artyleria okrętowa i lądowa otwiera ogień, a o 5.45 rusza natarcie jednak kolejny raz zostaje odparte. O godzinie 10.15 następuje przerwanie walki ze względu na zły stan rannych, ogólne wyczerpanie załogi i złą sytuację na frontach w głębi kraju.

Żołnierze po kapitulacji
 
W ciężkich walkach o Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte ze 182 żołnierzy zginęło 15, 13 było ciężko a 25-40 lekko rannych. Straty niemieckie nie zostały nigdy do końca ujawnione. Walki o półwysep nie miały większego znaczenia strategicznego, jednak przekazywana przez polskie radio wiadomość, że "Westerplatte jeszcze się broni" podtrzymywała na duchu walczące wojska polskie.


POLEGLI NA POLU
CHWAŁY

Plut. Adolf Petzelt
Kpr. Jan Gębura
Kpr. Jan Kowalczyk
Kpr. Perucki
St.strz. Ignacy Zatorski
St.strz. Okraszewski
St.strz Stefan Jezierski
St.strz. Zygmunt Zięba
Strz. Władysław Jakubiak
Strz. Mieczysław Krzak
Strz. Stefan Ciwil
Strz. Antoni Pieróg
Zaw.stacji Jan Najsarek
Strz. Józef Kita
Leg. Bronisław Uss

ZAŁOGA
w dniu 1.IX.1939r.

Aniołek, strz. Maca Stanisław, st. strz.
Bacharz Wacław, st. strz. Magdziarz Franciszek, plut.
Bałtowski Stanisław, kpr. Majcher Jan, kpr.
Baran Władysław, plut. Malak Józef, kpr.
Barański Piotr, kpr. Michalik Józef, strz.
Bartocha Stanisław, strz. Michałowski Kazimierz, strz.
Bartoszak Franciszek, mat Michniewicz Bolesław, strz.
Bartulewicz Alfons, st. strz. Misztalski Stefan, strz.
Bełdowski Stanisław, strz. Myślisz, Najsarek Wojciech, st. sierż.
Białous Wiktor, strz. Naskręt Jan, plut.
Bieniasz Józef, plut. Nerć Stefan, strz.
Blukis Michał, sierż. Nidziński Bolesław, kpr.
Borowiec Piotr, strz. Nowak Jan, strz.
Brzozowski Jan, strz. Nowicki Piotr, strz.
Buder Piotr, plut. Nowik Piotr, kpr.
Cholewa Mieczysław, kpr. Okraszewski, st. strz.
Chrul Henryk, kpr. Ortian, strz.
Chrzan Władysław, kpr. Ozorowski Antoni, strz.
Cichowski Franciszek, st. strz. Pająk Leon, por.
Ciepuła Wacław, strz. Paszkowski Józef, st. strz.
Ciereszko Wiktor, st. strz. Pełka Jan, chor.
Cieśliński Jan, strz. Perucki, kpr.
Ciwil Stefan, strz. Petzelt Adolf, plut.
Czaja Stanisław, strz. Piotrowski Leonard, st. ogn.
Dąbrowski Franciszek, kpt. Piróg Antoni, strz.
Deik Władysław, sierż. Plewak Michał, kpr.
Derlatka, strz. Pociecha Marian, kpr.
Dobies Marian, strz. Pokrzywka Stanisław, strz.
Dominiak Franciszek, st. strz. Połeć Jan, strz.
Domoń Władysław, kpr. Porada Jan, strz.
Dopierało Zygmunt, strz. Pryczek Michał, kpr.
Drobek Bronisław, kpr. Pożarecki Józef, strz.
Droszcz Władysław, kpr. Rasiński Kazimierz, sierż.
Dudzic Ignacy, kpr. Rejmer Julian, kpr.
Dulemba Józef, strz. Repelowicz Jan, kpr.
Dumytrowicz, strz. Rokicki Edward, st. strz.
Dunkiewicz, st. strz. Romatowski Józef, strz.
Duzik Stefan, senior Rybak Bolesław, st. strz.
Duzik Ryszard, junior strz. Rygielski Bernard, mat
Dworakowski Julian, strz. Sadowski Antoni, mat
Dzierzgowski Czesław, kan. Salwierak Stanisław, kpr.
Falkowski Mieczysław, strz. Skowron Ignacy, kpr.
Filipkowski Czesław, strz. Słaby Mieczysław, kpt. dr med.
Gajda Stefan, strz. Słowaczek,st. strz.
Gąsowski Jan, kpr. Śmigulski Jan, st. strz.
Gawlicki Michał, sierż. Sobol Jan, plut.
Gębura Jan, kpr. Spławski Edmund, kpr.
Głowacki Feliks, st. strz. Spiżarny Józef, strz.
Gonsawski Michał, kpr. Sternak Marian, st. strz.
Goryl Władysław, kpr. Stopiński Władysław, kpr.
Grabowski Eugeniusz, kpr. Stradomski Jan, kpr.
Grodecki Stefan, por. Swirkocz, strz.
Grudzień Józef I, kpr. Swierkowicz Jan, strz.
Grudzień Józef II, strz. Szamlewski Edmund, kpr.
Grudziński Bronisław, kpr. Szapiel Egon, strz.
Gryczman Jan, chor. Szewczuk Edward, chor.
Hajduszkiewicz Jan, kpr. Szwedowski Karol,
Hajkowicz Jan, strz. Toporowicz Franciszek, sierż.
Hrygorowicz Władysław,strz. Trela Antoni, kpr.
Jakubiak Władysław, strz. Trela Stanisław, kpr.
Januszewski Alojzy, Tuczyński Kazimierz, strz.
Jazy Jan, sierż. Tusak Jan,
Jażdż Eugeniusz, kpr. Uss Bronisław, strz.
Jezierski Stefan, st. strz. Wiater, st. strz.
Kaczanowski Józef, strz. Więckowicz Bolesław, kpr.
Kąkol Alfons, Wilbik Bronisław, st. strz.
Kałuski Zdzisław, st. strz. Włodarski Wojciech, kpr.
Kawecki, plut. Wojniusz Józef, st. strz.
Kita Józef, strz. Wojtowicz Jan, st. strz.
Kłys Wincenty, kpr. Wolas Franciszek, st. strz.
Kochan Bronisław, kpr. Wróbel Mieczysław, plut.
Kołton Czesław, st. strz. Wrzaszcz Antoni, st. strz.
Korus Jan, strz. Wysocki Julian, strz.
Kowalczyk Jan, strz. Zając Bronisław, kpr.
Kozak, strz. Zając Stanisław, kpr.
Kręgielski Zdzisław, ppor. Zameryka Jan, strz.
Krzak Mieczysław, strz. Zarębski Ignacy, plut.
Krzeszewski Jan, sierż. Zatorski Ignacy, st. strz.
Kubicki Stefan, kpr. Zdanczuk Stanisław, strz.
Kucemba Roman, strz. Zdeb Jan, kpr.
Kulczyński Stefan, kpr. Zdunkiewicz Donat, kpr.
Kutera Józef, st. strz. Zieliński Jan, strz.
Lemke Jan, Zięba Zygmunt, st. strz.
Lis Franciszek, strz. Zimny Stefan, kpr.
Łajkowicz Jan, strz. Ziomek Jan, sierż.
Łakomiec Władysław, st. strz. Zwierzchowski Stanisław, kpr.
Łata Michał, strz. Zych Stanisław, strz.
Łojek Franciszek, strz. Żołnik Franciszek, strz,
Łopatniuk Józef, plut. Żurawski Konstanty, strz.
Łuczyński Edward, kpr.